Bij deze A1-methode wordt ervan uitgegaan, dat je geen of weinig kennis van de Duitse taal hebt. Dit boek behandelt algemene onderwerpen, waarbij vaak sprake is van een bezoek of stage in een Duitstalig land zoals Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.

Je gaat alle 5 vaardigheden oefenen: luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Aan het einde van dit boek beschik je dan over de nodige kennis van de Duitse taal. Zodoende ben je dan in staat om in allerlei situaties het Duits te begrijpen en vervolgens op de juiste wijze te antwoorden of te handelen.
Als je slaagt voor de eindtoets, dan heb je voor Duits het Europees A1-taalniveau gehaald.

Na dit eerste taalniveau kun je verder gaan in het voortgezet onderwijs of in het mbo met  niveau A2 en daarna eventueel met niveau B1.
(klik op het boek om de pagina’s te vergroten)

BESTEL DIT BOEK HIER bij problemen: mail naar scholarvof@home.nl